Provozní řád pro práci s internetem

Služby internetu může využívat zdarma každý návštěvník knihovny.

 

Uživatelé internetu jsou povinni seznámit se s provozním řádem. V případě jeho porušení nesou odpovědnost za škody vzniklé jejich aktivním zásahem do sítě knihovny nebo do sítě internet. V případě zájmu jiného čtenáře je doba použití internetu omezena na 30 minut.

 

Uživatel si může předem objednat užívání internetu osobně nebo telefonicky na čísle 381 273 372. Zamluvení lze stejným způsobem rušit. Doba prodlení je 5 minut, poté je knihovna oprávněna nabídnout čas dalšímu zájemci.

 

Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač. Na počítači je povoleno používat pouze služeb internetu.

 

Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel odnést na elektronickém nosiči. Použití externích datových zařízení (USB disk apod.) je možné pouze dohodě s obsluhou internetu připojením konektory na přední straně počítače.

 

Vyhledávání stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismu a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod, je zakázáno.

 

Elektronickou poštu je možné používat prostřednictvím veřejně přístupných poštovních služeb ( post.cz apod.)

 

Městská knihovna v Jistebnici nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení.

 

Uživatelům, kteří poruší některého z ustanovení tohoto řádu nebo nebudou respektovat pokyny pracovníků knihovny, může být pracovníkem knihovny přístup k internetu ukončen.

 

Tisk dokumentů je povolen až po ohlášení obsluze internetu. Poplatek za tisk dokumentů z WWW stránek se řídí platným ceníkem.

 

Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2014.

Vyhledávání na webu

Kontakt

Městská knihovna Jistebnice Milevská 155
391 33 Jistebnice
Tel.: 381 273 372

Provozní doba


Po zavřeno
Út - 12.30 - 17.00
St 8 - 12 12.30 - 14.00
Čt - 12.30 - 17.00
8 - 12 12.30 - 14.00

 

Výpůjční lhůta

Knihy

  • 2 měsíce

Časopisy

  • 1 měsíc

Novinky na webu:

 

Aktualizovaný knihovní řád

Osobní údaje a GDPR