Historie knihovny

Již v roce 1860 byl v Jistebnici zřízen čtenářský spolek, který pracoval   10 let, pak čtenářský zájem upadal. V roce 1882 byl vytvořen nový čtenářsko-pěvecko-divadelní spolek. Knihovna získávala knihy díky finanční pomoci a darům. Po požáru bylo mnoho knih zničeno nebo ztraceno a vedení knihovny se ujal pan učitel Strnad, který zavedl zápisní a půjčovací knihu. Knihovna byla umístěna v místnostech veřejné čítárny na radnici. I historie založení veřejné čítárny je pestrá. V roce 1871 se nacházela v poschodí hostince U Černických, jejíž správcem byl Václav Kunstovský. Druhý pokus pak byl v roce 1885, tehdy byla umístěna v hostinci Jana Sýkory, který ji zároveň vedl. A v roce 1908 byla otevřena Veřejná lidová čítárna s nejdelším trváním. Byla umístěna na radnici a správcem byl Emanuel Pravda. Čtenáři měli k dispozici 90 časopisů. Knihy byly uloženy ve skříních, čtenáři si vybírali podle seznamů a otevřeno bylo jednu hodinu týdně. Bohužel až do roku 1960 je osud knihovny neznámý. V letech 1963 - 1970 vedla knihovnu učitelka Jarmila Rabišková, opět se půjčovalo 1 hodinu týdně, knihovna měla 87 čtenářů. V roce 1971 převzala knihovnu učitelka Marie Vlasáková. V roce 1973 vznikla profesionální knihovna, kterou vedla Marie Krbcová.  O dva roky později získala knihovna druhou místnost, kde bylo zřízeno dětské oddělení. 1.8.1984 převzala knihovnu Dagmar Nováková. Knihovna se stále nacházela v původních prostorách na radnici,    v roce 1990, kdy již nevyhovovaly prostory, se přestěhovala do nově zrekonstuovaného obchodu železářství ( nyní pošta ). K poslednímu stěhování knihovny došlo v roce 1995, kdy  knihovna  získala poměrně velké prostory v nově postaveném Domu s pečovatelskou službou.


Současná knihovna

  • plně automatizovaná od roku 2004, knihovní systém CLAVIUS
  • stav fondu k 31.12.2015 - 7 654 knih
  • 346 nových knih za rok 2015 a 126 knih odepsaných
  • v roce 2015 - 210 čtenářů a 9 541 výpůjček
  • odebírá 15 titulů časopisů (najdete též ve službách)
  • čtenáři mají k dispozici internet -  zdarma
  • knihovna je pro čtenáře otevřena 20 hodin týdně
  • připravuje besedy a soutěže pro žáky Základní a Mateřské školy v Jistebnici

Vyhledávání na webu

Kontakt

Městská knihovna Jistebnice Milevská 155
391 33 Jistebnice
Tel.: 381 273 372

Provozní doba


Po zavřeno
Út - 12.30 - 17.00
St 8 - 12 12.30 - 14.00
Čt - 12.30 - 17.00
8 - 12 12.30 - 14.00

 

Výpůjční lhůta

Knihy

  • 2 měsíce

Časopisy

  • 1 měsíc

Novinky na webu:

 

Aktualizovaný knihovní řád

Osobní údaje a GDPR